Samorząd Uczniowski

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 w Chełmie

w roku szkolnym 2020/2021

 

„Z dziećmi powinno się przebywać razem, ale jednocześnie pozostawiać im swobodę; przychodzić z pomocą, ale pozwalać na samodzielne decyzje; łączyć
w sobie stanowczość z wyrozumiałością; być sobą i umieć rezygnować z siebie."

– Pino Pellegrino 

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów. 
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. 
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły. 
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów. 
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

 

PROPONOWANE DZIAŁANIA:

 

AKCJE STAŁE:

 

 • wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki ściennej  związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką;
 •  informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
 • ·          całoroczna akcja pt. Szczęśliwy Numerek”;
 • spotkania przedstawicieli Samorządu  Uczniowskiego z opiekunami;
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji.

 

I PÓŁROCZE

 

Termin

Planowane działania

Wrzesień 2020

 • Spotkanie z przedstawicielami Samorządów Klasowych, zapoznanie się z regulaminem SU, planem pracy SU.
 • Wznowienie całorocznej akcji pn. "Szczęśliwy numerek".
 • 25.09 „Dzień owoców i warzyw”
 • 30.09 „Dzień chłopaka” - życzenia dla chłopców

Październik 2020

 

 • Wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego oraz na Rzecznika Praw Ucznia
 • „Kartka dla nauczyciela”
 • 14.10. - Dzień Edukacji Narodowejżyczenia dla pracowników szkoły
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – „Dzień okularów” (Kto przebrany nie pytany)

Listopad 2020

 

 • "Październik - miesiącem dla zwierząt" - zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt
 • „Góra Grosza 2020”- zbiórka drobnych monet dla Towarzystwa Nasz Dom
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – „Dzień spódnicy i marynarki” (Kto przebrany nie pytany)

Grudzień 2020

 

 • Konkurs szkolny „Dzień Bałwana” – wybór najpiękniejszego śniegowego bałwana
 • 6.12.  Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” –Dzień czapki Św. Mikołaja - (Kto przebrany nie pytany)

 Styczeń 2021

 

 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu

Uczniowskiego za I półrocze w roku szkolnym 2020/2021

 • Akcja charytatywna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – „Dzień skarpetki nie do pary” (Kto przebrany nie pytany)

 

 

II PÓŁROCZE

 

Termin

Planowane działania

Luty 2021

 

 • Poczta Walentynkowa - doręczenie korespondencji przez szkolnych listonoszy, uczniowie ubierają się na czerwono
 • „Dzień bez telefonu na przerwie”

Marzec 2021

 

 • 8.03. - Dzień Kobiet w naszej szkole - życzenia
 • 21.03. - Pierwszy Dzień Wiosny - uczniowie przychodzą ubrani na zielono
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – „Dzień szalonej fryzury” (Kto przebrany nie pytany)

Kwiecień 2021

 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – „Dzień Pidżamy” (Kto przebrany nie pytany)
 • „Dzień owoców i warzyw”

Maj 2021

 

 • 6.05. - Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - uczniowie przynoszą elementy odblaskowe
 • Akcja „ Rozkwitnij  w maju” - uczniowie przychodzą ubrani każdego dnia na inny kolor

 poniedziałek- żółty,

wtorek- czerwony,

środa- niebieski,

czwartek- pomarańczowy,

 piątek- zielony

Czerwiec 2020

 

 • 1.06 „Dzień Dziecka na sportowo”
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego zastrzegają sobie prawo modyfikacji planu pracy SU na rok szkolny 2020/2021 w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

 

Przeprowadzenie zaplanowanych akcji uwzględnia wytyczne MEN, GIS i MZ oraz Regulamin Funkcjonowania Szkoły SP nr 11.

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego SP nr 11 - Maciej Rogalski z 8a,
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego SP nr 11 - Viktoria Bartosz z 7d,
Rzecznik Praw Ucznia - Natalia Fijoł z 6b
Członkowie Zarządu: Nikola Włodarczyk z 6b oraz Malwina Ziemba z 7d.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Dorota Duranowska

Agnieszka Strelczuk

Grzegorz Gaj

Mariola Kamińska

 

Artykuły