Organizacja roku szkolnego

Kalendarz organizacji roku szkolnego 2019/2020

KOLEJNY DZIEŃ MIESIĄCA

WYDARZENIE 

 

WRZESIEŃ  

2

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/202 

13

Rada Pedagogiczna

16 - 17

Spotkania wychowawców klas z rodzicami

 

PAŹDZIERNIK

14

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

 

LISTOPAD

1

Wszystkich Świętych - dzień wolny

11

Święto Niepodległości- dzień wolny

 

Spotkania wychowawców klas z rodzicami

 

GRUDZIEŃ 

 

Termin informowania uczniów i rodziców o zagrożeniach semestralnymi niedostatecznymi ocenami z zajęć edukacyjnych i naganną oceną zachowania

 

23-31

Zimowa przerwa świąteczna

 

STYCZEŃ

 

Termin udzielania uczniom informacji o przewidywanych  ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania za I semestr

13-26

Ferie zimowe

 

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

 

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy za I semestr

 

LUTY

 

Spotkania wychowawców z rodzicami

 

MARZEC

20

Dzień Wiosny – Dzień Samorządności Szkolnej

 

KWIECIEŃ

9-14 

Wiosenna przerwa świąteczna

21 - 23 

Egzaminy ósmoklasisty - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

MAJ

1

Święto Pracy - dzień wolny

 

Spotkania wychowawców klas z rodzicami

 

Termin informowania uczniów i rodziców o zagrożeniach niedostatecznymi ocenami z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania na koniec roku

 

Termin udzielania uczniom informacji o przewidywanych  rocznych ocenach  z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie zachowania

 

CZERWIEC

 

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

11

Boże Ciało – dzień wolny

26

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej– podsumowanie pracy za rok szkolny 2019/2020

 

  

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r.- piątek,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2019 r. – poniedziałek,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2019 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2020 r. – środa,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r. – poniedziałek,
 • Wielkanoc – 12-13 kwietnia 2020r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2020 r.- piątek,
 • Boże Ciało –11 czerwca 2020 r. – czwartek.

Dni dodatkowo wolne: 

 • 14 października 2019 r. – Dzień Edukacji Narodowej
 • 21 – 23 kwietnia 2020 r. - egzaminy ósmoklasisty
 • 12 czerwca 2020r. – piątek