Doradztwo zawodowe

Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie  w roku szkolnym 2019/2020