Klub Szkół Unicef

Klub Szkół UNICEF

Z inicjatywy Szkolnego Klubu Europejskiego nasza szkoła przystąpiła w tym roku do Klubu Szkół UNICEF.

Zgodnie z całorocznym harmonogramem działań każdego miesiąca nasza szkoła otrzymuje  od Klubu Szkół UNICEF nowe materiały  związane z wybranym tematem.

Są i będą one  prezentowane w formie gazetki ściennej  Klubu Szkół UNICEF – biała   tablica   znajdująca się na I piętrze na środku korytarza   uaktualniana   przez członków Szkolnego Klubu Europejskiego.


Wychowawcy klas mogą przygotować zajęcia na wybrany temat w oparciu o wszystkie dostępne materiały dostarczane co miesiąc przez UNICEF. W każdym miesiącu dostępny będzie filmik i prezentacja na wybrany temat. W tym celu należy zgłosić się do szkolnego koordynatora Klubu Szkół UNICEF - p. Małgorzaty Flis-Podkańskiej .

Dotychczas na zaproszenie Klubu Szkół UNICEF nasza szkoła wzięła udział w ogólnoeuropejskim projekcie Europa, jakiej chcą dzieci(Europe Kids Want).  W  ankiecie online dostępnej w 28 językach na temat ważnych dla dzieci i młodzieży problemów uczestniczyło 294 uczniów z naszej szkoły.

Obecnie szkoła przystąpiła do projektu  WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA., którego celem jest pomoc potrzebującym dzieciom   poprzez szycie wg szablonu laleczek, z  których dochód będzie przekazany UNICEF na zakup szczepień dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie.

Mamy nadzieję na Państwa aktywny udział w projekcie. Prosimy o wsparcie Rodziców , Dziadków i opiekunów, których pomoc zwłaszcza najmłodszym będzie nieoceniona.

Bardzo liczymy na Państwa pomoc!