RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  OSOBOWYCH

Informuję, że funkcję Inspektora Ochrony Danych  Osobowych w Szkole Podstawowej nr 11 w Chełmie pełni Pani  Marta Łysuniek, 

e-mail: inspektor@cbi24.pl

Artykuły

  • Obowiązek informacyjny dla rodziców

    Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

    1)     Administratorem Państwa...