Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

  

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  do klas pierwszych szkół podstawowych publicznych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm

 

Data

Zdarzenie

 

Postępowanie rekrutacyjne

od 25 luty od godz. 8:00

do 8 marca

Uruchomienie strony internetowej dla rodziców kandydatów rekrutujących swoje dzieci do klas I w szkołach obwodowych (składanie ZGŁOSZEŃ)

od 11 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do oddziału sportowego klasy I publicznej szkoły podstawowej

19 marca 2019 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

20 marca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wynik prób sprawności fizycznej

od 11 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

18 kwietnia 2019 r. – godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy I szkoły podstawowej

od 23 kwietnia 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

29 kwietnia 2019 r. – godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

Postępowanie uzupełniające

od 27 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27 maja 2019 r. do 28 maja 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do oddziału sportowego klasy I publicznej szkoły podstawowej

29 maja 2019 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

30 maja 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wynik prób sprawności fizycznej

od 27 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

3 czerwca 2019 r. – godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy I szkoły podstawowej

od 4 czerwca 2019 r. do 5 czerwca 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

7 czerwca 2019 r. – godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej