Zajęcia pozalekcyjne

L.p

Nazwisko imię

Rodzaj zajęć

Dzień, klasa, godzina, nr sali

 

         1.          

Adamczuk Elżbieta

Spotkania wspierające ucznia.

Poniedziałek 2a, 10:45-11:30-sala 25

         2.          

Chojnacka Magdalena

Koło matematyczne.

Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

 

 

Koło matematyczne

Piątek, 8B, 13:45 - 14:30, s.10

8B gr. 1 - poniedziałek 13:45 - 14:30 (co tydzień)
8B gr. 2 - czwartek 8:00 - 8:45 (co tydzień)
8C gr. 1 - wtorek 13:45 - 14:30 (co tydzień)
8C gr. 2 - wtorek 14: 35 - 15:20 (co tydzień)

Czwartek - 4C, 8:55 - 9:40
Poniedziałek - 4D, 11:50 - 12:35

         3.          

Cios Piotr

SKS- piłka ręczna.

Środa godzina 15:20 – 16: 10, dsg

         4.          

Bartosik Joanna

Zajęcia taneczne kl. III a 

Spotkania wspierające rozwój

dziecka kl. IIIa

Czwartek g. 9:50 - 10.35 hol-łącznik

Poniedziałek g.10:45-11:30

         5.          

Buszko - Kowalska Ewelina

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego.

Wtorek 7:15 - 8c gr.I, s.18,
Wtorek 8:55 - 8c gr.II, s.18
Czwartek 8:00, 8b gr.II, s.11

         6.          

Dadas Paweł

Koło polonistyczne.

1 godz. tyg 4a środa, 12:50 - 13:35 sala 22
1 godz. tyg 4b czwartek, 13:45 - 14:30 sala 22
1 godz. tyg 5a wtorek, 13:45 - 14:30 sala 22

         7.          

Duranowska Dorota

Koło kreatywny uczeń.

Spotkania wspierające ucznia .

 

Wtorek kl. 3c 10:45. – 11:30 świetlica II sala

Poniedziałek kl. 3c 14:35 – 15:20, s. 8 

         8.          

Gaj Grzegorz

Badminton/ tenis stołowy

Piątek, kl. 4a, godz. 12:50 - 13:35

         9.          

Gałka Ewa

Koło polonistyczne dla chętnych.

Środa kl. 7b, 7c, 7d  15:25-16:10

       10.        

Gruszeczka Ewa

Spotkania wspierające rozwój ucznia

Koło "Kreatywny uczeń"

Poniedziałek, 11:50-12:35, s. 7

Piątek, 9:50-10:35, s. 32

       11.        

Jeleń Marzena

Zajęcia z ceramiki i rękodzieła.

Czwartek 13:45 -15:00, s. 32

       12.        

Jurczuk Anna

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego.

Poniedziałek , 8a, 13:45-14:20, s.7

       13.        

Jurgilewicz Małgorzata

Zajęcia rekreacyjno- sportowe.

Środa 12:50 - 13:35 klasy 2-3, łącznik sportowy

       14.        

Kalisio - Duda Beata

 Spotkania przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Piątek, klasa 7 a, 13:45- 14:30, s. 13

       15.        

Kuchta Dorota

Koło kreatywny uczeń.

 

Zajęcia wspierające rozwój ucznia .

Czwartek godz.11:50 – 12:35 sala zajęć korekcyjnych

Środa, godz. 15:25- 16:10 s.2

       16.        

Lipińska Małgorzata

Koło polonistyczne: przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego klasa VIII c.

Spotkania polonistyczne.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego dla klas V ; 1 x miesiąc.

Koło polonistyczne kl. 5b

Poniedziałek – 14:35 – 15:20 , s. 19

 

 

W miarę potrzeb

Piątek, 12:50 - 13:35 , s. 15

 

Wtorek, 08:00 - 08:45, s.11

       17.        

Lipska Ewa

Koło "Kreatywny uczeń"

Zajęcia wspierające rozwój ucznia.

Poniedziałek, kl. 1 b, godz. 8:00-8:45, sala 3

Wtorek, kl. 1 b, godz. 14.35 - 15.20, sala 3

       18.        

Lubaszewska Agnieszka

Koło matematyczne dla klas 6

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty kl. 8a

Poniedziałek, 13:45 - 14:30

Poniedziałek, 14:35 - 15:20

       19.        

Nowosad Elżbieta

Klub Przyjaciół Biblioteki

Piątek; kl. I- VIII; godz. 8.00 - 8.45; Biblioteka

       20.        

Przebierowska Agnieszka

Koło "Kreatywny uczeń"

Zbiórki zuchów

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

Wtorek - 13.45-14.30

Środa 8.55-9.40

piątek 8.55-9.40

       21.        

Rybak Elżbieta

8 Drużyna Harcerska "Niewidzialne Dłonie".

Piątek, 14:30 - 16:00, uczniowie klas: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 7b, 7c, 7d - harcówka (sala 27)

       22.        

Słupczyńska Joanna

Koło biologiczne dla klas VI – VIII.

Poniedziałek, 13:45 – 14:30 , s.15

       23.        

Sobański Tomasz

Zajęcia sportowe, badminton, unihokej, klasy 4-8 chłopcy i dziewczęta

Poniedziałek godz.15.20-16:10

Piątek godz. 12:50-13:35

       24.        

Strelczuk Agnieszka

Koło matematyczne.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (PPP) kl. 4.

Zajęcia dodatkowe z matematyki kl. 4b.

Środa, 15:25 – 16:10, s.22

Termin jeszcze nieustalony.

 

Środa, 13:45 – 14:30, sala 22

       25.        

Szaruga Beata

Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego, 6a

Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego, 4d

Piątek,13:45-14:30 s.7

Piątek 12:50-13:35 s.19

       26.        

Szczeblewska Karolina

Koło języka angielskiego 6c

Czwartek 6c, 14:35 – 15:20, s. 20

       27.        

Wiśniewska Grażyna

Koło "Kreatywny uczeń"

Wtorek, kl 1c, godz.9:50-10:35,  s.20

       28.        

Wojdyk Beata

Koło "Kreatywny uczeń"

 

Wtorek, klasa II b, 13.45 - 14.30, sala 2

       29.        

Wojtas Maria

Spotkania wspierające ucznia z trudnościami dydaktycznymi.

Zajęcia " Kreatywny uczeń".

Czwartek, klasa 2 c, godzina 14.40, s. 4

 

Środa, klasa 2 c, 10:45 – 11.30

       30.        

Wójtowicz Anna

Zajęcia przygotowujące uczniów kl. 8 a do egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego.

Wtorek, g. 8:00 - 8:45, s. 17

       31.        

Wójtowicz Robert

Koło geograficzne dla uczniów

 klas VI – VIII.

Wtorek, 12:50 – 13:35, s.23

       32.        

Zawadzka – Ungert Katarzyna

Koło polonistyczne VI a

Koło polonistyczne VI c

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze VI b i VI d

Piątek, kl. VI a, 12:50 – 13:25, s.12

Czwartek, kl. VI c, 8:00 – 8- 45, s.9

1h /miesiąc, 14:35 – 15:20, s. 12

28 IX, 26 X, 30 XI, 21 XII i 25 I