Zamówienia publiczne

 

REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZY UL. WOLNOŚCI 20 W CHEŁMIE

 

 

 

 

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

3. ZAŁĄCZNIKI do SIWZ nr 1, 2, 3, 4, 5

4. ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ

5. ZAŁĄCZNIK nr 7, 10

6. Załącznik nr 8 do SIWZ- Przedmiary robót

7. Załącznik nr 8a do SIWZ - Projekt budowlany

8. Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 

 

 Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie z wyboru oferty

 
 


 
 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na parterze (segment wschodni, zachodni i łącznik)

w Szkole Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie.

Postępowanie unieważnione.

- 1 -1. Ogłoszenie o zamówieniu

 

2. Załącznik nr 1 - przedmiot robót


3. Załącznik nr 1a - zestawienie stolarki okiennej - szkic


4. Załącznik nr 2 - informacja niezbędna do przeprowadzenia procedury


5. Załącznik nr 3 - formularz ofertowy


6. Załącznik nr 4 - projekt umowyWymiana stolarki okiennej i drzwiowej na parterze (segment wschodni, zachodni i łącznik)

w Szkole Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie.

- 2-


 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

 

2. Załącznik nr 1 - przedmiot robót


3. Załącznik nr 1a - zestawienie stolarki okiennej - szkic


 

4. Załącznik nr 2 - informacja niezbędna do przeprowadzenia procedury


5. Załącznik nr 3 - formularz ofertowy


6. Załącznik nr 4 - projekt umowy
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 
 

Wykonanie  szkolnego placu  zabaw  w ramach Rządowego Programu

„Radosna Szkoła”

przy  Szkole Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie,

 ul. Wolności 20,  22-100 Chełm

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.

 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 

 3. Załączniki:


 - zał. 1-8,12

 - zał. 9.1

 - zał. 9.2

 - zał. 10

 - zał. 11.1

 - zał. 11.2

 - zał. 11.3

 - zał. 11.4

 - zał. 11.5

 - zał. 11.6

 - zał. 11.7

 - zał. 11.8

 - zał. 11.9 

Wykonanie  szkolnego placu  zabaw  w ramach Rządowego Programu

 

„Radosna Szkoła”

 

przy  Szkole Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie,

 

 ul. Wolności 20,  22-100 Chełm
 

I. Ogłoszenie o zamówieniu 2.

II. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

III. Załączniki:


zał. 1-8, 12 

zał. 9.1

zał. 9.2

zał. 10

zał. 11.1

zał. 11.2

zał. 11.3

zał. 11.4

zał. 11.5

zał. 11.6

zał. 11.7

zał. 11.8

zał. 11.9


OGŁOSZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA


O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


NA WYKONANIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW


W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA"


PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ


W CHEŁMIE, UL. WOLNOŚCI 20, 22-100 CHEŁM.