Statut Szkoły Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie