NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY - KONKURS FOTOGRAFICZNY

Z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI prezentujemy prace uczniów SP 11, którzy wzięli udział w V edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY”, organizowanego przez Fundację Szkół Sióstr NAZARETANEK w Warszawie.

Do konkursu przystąpiło 14 osób z JEDENASTKI. Każda wykonała 3 prace.

Mimo, że w tym roku zdjęcia naszych uczniów nie zostały nagrodzone, ani wyróżnione chcielibyśmy je zaprezentować, bo pokazują piękno i różnorodność polskiego krajobrazu.  

Nauczmy się je dostrzegać w naszym najbliższym otoczeniu, tak jak zrobili to uczestnicy konkursu:
1. Antoni Herbut – Moniakowski (klasa Vb)

2. Amelia Późniak (klasa Vb)

3. Amelia Pastuszak (klasa VIa)

4. Aleksandra Szarkowska (klasa VIa)

5. Bartłomiej Szewczuk (klasa VIa)

6. Gabriel Ciechan (klasa VId)

7. Julia Worobik (klasa VIIa)

8. Maksymilian Karpiuk (klasa VIIb)

9. Dagmara Chwedyna (klasa VIIc)

10. Natalia Suprynowicz (klasa VIIc)

11. Eliza Szymańska (klasa VIIc)

12. Nikola Parada (klasa VIId)

13. Patrycja Wojewoda (klasa VIId)

14. Kacper Krawczyk (klasa VIIIc)

 

Jury konkursowe wśród 1854 prac 712 autorów  doceniło fotografie 2 uczniów naszej szkoły – Maksymiliana Karpiuka i Gabriela Ciechana. Zdjęcia chłopców zostały zamieszczona na wystawie pokonkursowej.

Koordynatorem konkursu w Szkole Podstawowej nr 11 w Chełmie była pani Joanna Słupczyńska.

 

 

Wyniki konkursu i internetowa wystawa pokonkursowa znajdują się na stronie.

http://nazaretankifundacja.pl/dzialalnosc_aktualnosci.html