Występ teatralny- „ Bądź bezpieczny na drodze”

W czasie zajęć świetlicowych odbywały się  zajęcia teatralne. Chętne dzieci czytały tekst scenariusza o ruchu drogowym- „ Bądź bezpieczny na drodze”, uczyły się ról na pamięć. Swoje umiejętności „mali aktorzy” zaprezentowali przed koleżankami i kolegami z klas I – III w czasie podsumowania konkursu informatyczno- plastycznego o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Komunikacyjny miś, w którego rolę wcielił się Antek S. z klasy 2 d

przeprowadził egzamin dzieciom – uczestnikom ruchu drogowego. Przypomniał ważne zasady bezpiecznego poruszania się na jezdni.

 A jeden z „aktorów” zaapelował do dzieci tymi słowami:

”Nie bądź gapą! Nie bądź gapą!

Gapa może skończyć źle!

Popatrz w lewo! Popatrz w prawo!

Jezdnia wolna śmiało przejdź!

Nad całością czuwała nauczycielka świetlicy – Irena Strzelec