„Prowadź mnie Panie, Tobie powierzam mą drogę”

Zwyczajem lat ubiegłych, nowy rok szkolny zawierzyliśmy opiece Bożej, podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w Kościele Chrystusa Odkupiciela w Chełmie. Mszę koncelebrowali duszpasterze pracujący w naszej parafii. Ksiądz Marcin Pyda wygłosił homilię, w której zapraszał zarówno uczniów, rodziców, jak i pracowników SP nr 11do wcielania w swoje życie Ewangelii, do sumiennej nauki i pracy w nowym roku szkolnym. Młodzież  pod kierunkiem katechetów przygotowała oprawę liturgiczną i muzyczną.