Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

Szanowni Państwo, 

w związku z sytuacją epidemiologiczną, panującą w kraju i zgodnie z Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 13.01.2021 r.  informuję, że w okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie, zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas. W tym czasie zapewniamy zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I - III. 

Uczniowie klas ósmych mogą brać udział w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. Szkoła będzie również realizować szkolenia sportowe w oddziałach sportowych.

Zajęcia on-line dla klas IV - VIII będą się odbywały się według dotychczasowego planu zamieszczonego w dzienniku elektronicznym za pomocą platformy Teams. 

Wszelkiego rodzaju sprawy proszę załatwiać drogą elektroniczną za pomocą e-dziennika, poczty e-mail lub telefonicznie. W wyjątkowych sprawach osobiście, po wcześniejszym umówieniu się przez sekretariat. 

Informuję również Państwa o możliwości nieodpłatnego wypożyczenia tabletów do nauki zdalnej. 

Proszę o systematyczne śledzenie komunikatów na e-dzienniku. O wszystkich istotnych sprawach dotyczących nauczania w okresie pandemii, będę Państwa informował na bieżąco. Zachęcam również Państwa do zapoznania się z regulaminem funkcjonowania szkoły.

 

Z wyrazami szacunku 

Andrzej Kosiniec

 

Ważne !!! 

Regulamin funkcjonowania szkoły 

(proszę wszystkich Rodziców o zapoznanie się z dokumentem) 

 

 

Aktualności